Kännetecken: Gulbruna framvingar med spridda mörkgrå fjäll som bildar fläck 2/3 ut. Vitt längs framkanten. Distinkta vita streck från basen innanför framkanten, från basen i bakre delen och längs bakkanten. Antennen mest vit.

Coleophora
hackmani

Punkterad backglimssäckmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 12-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Silene nutans

Liknande (23 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora gnaphalii
Grovfjällig hedblomstersäckmal
Coleophora galbulipennella
Större backglimssäckmal
Coleophora millefolii
Grovfjällig röllikasäckmal
Coleophora albicans
Ljus malörtssäckmal
Coleophora adspersella
Ljus mållesäckmal
Coleophora dianthi
Nejliksäckmal