Kännetecken: Grönglänsande vingar. Färgen varierar med ljuset, ofta kopparglans längst ut på vingen. Trådformig antenn som är ringlad i svart och vitt.

Coleophora
fuscocuprella

Mindre grönglanssäckmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 8-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Carpinus betulus, Corylus avellana

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Coleophora alcyonipennella
Sen grönglanssäckmal
Coleophora paripennella
Klintgrönglanssäckmal
Coleophora frischella
Tidig grönglanssäckmal
Coleophora deauratella
Fjällsprötad grönglanssäckmal
Coleophora mayrella
Klövergrönglanssäckmal