Kännetecken: Grönglänsande vingar. Färgen varierar med ljuset, ofta kopparglans längst ut på vingen. Antenn med förtjockad bas, mörk med ljus spets.

Coleophora
deauratella

Fjällsprötad grönglanssäckmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 11-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Trifolium pratense

Liknande (5 st)

Detaljer, alla
Coleophora mayrella
Klövergrönglanssäckmal
Coleophora fuscocuprella
Mindre grönglanssäckmal
Coleophora frischella
Tidig grönglanssäckmal
Coleophora alcyonipennella
Sen grönglanssäckmal
Coleophora paripennella
Klintgrönglanssäckmal