Kännetecken: Vit vinge med enstaka bruna fjäll, främst i yttre halvan av vingen.

Coleophora
anatipennella

Pudrad hasselsäckmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 12-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Carpinus betulus, Corylus avellana, Crataegus, Malus, Prunus avium, Prunus spinosa, Pyrus communis, Quercus, Salix, Sorbus aucuparia, Tilia

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Coleophora albidella
Pudrad sälgsäckmal
Coleophora kuehnella
Vit eksäckmal
Coleophora hemerobiella
Vattrad rönnsäckmal