Kännetecken: Ej inlagda

Coleophora
albella

Svartvit säckmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 16-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lychnis flos, Lychnis viscaria, Silene nutans, Silene vulgaris