Kännetecken: Gulbruna framvingar med spridda mörkgrå fjäll. Vitt inre 2/3 av framkanten. Vitt streck från basen innanför framkanten, grenar sig i yttre längs ribbor till framkanten. Vitt streck från basen i bakre delen och längs bakkanten. Antennen vit.

Coleophora
absinthii

Absintsäckmal

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 11-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia absinthium

Liknande (27 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coleophora lassella
Vägtågssäckmal
Coleophora maritimella
Strandtågssäckmal
Coleophora pappiferella
Kattfotssäckmal
Coleophora follicularis
Hampflockelssäckmal
Coleophora lineolea
Stinksyskesäckmal
Coleophora betulella
Gulstreckad björksäckmal