Kännetecken: Hanen har mer blått än svart på bakkroppen, svart U på S2 och blå undersida på ögonen. Honan har varierande färg och mängd ljust på bakkroppen, rundad halssköld med ljus bakkant och isolerade ögonfläckar.

Coenagrion
puella

Ljus lyrflickslända

Alla foton Synonymer ♀/♂
©
♀+♂
Kroppslängd: 33-35 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Coenagrion hastulatum
Spjutflickslända
Coenagrion johanssoni
Myrflickslända
Coenagrion lunulatum
Månflickslända
Coenagrion pulchellum
Mörk lyrflickslända
Enallagma cyathigerum
Sjöflickslända
Coenagrion armatum
Griptångsflickslända