Kännetecken: Hanen är blå och svart och har sfinxliknande svart teckning på sidan av S2. Honan har har ljust på S9-10 med typisk svart teckning på S9. Båda könen har svart streck längs sidan av S3-7 och grön underdel av ögonen.

Coenagrion
johanssoni

Myrflickslända

Alla foton Synonymer ♀/♂
©
♀+♂
Kroppslängd: 27-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:

Liknande (8 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Coenagrion hastulatum
Spjutflickslända
Coenagrion lunulatum
Månflickslända
Coenagrion puella
Ljus lyrflickslända
Coenagrion pulchellum
Mörk lyrflickslända
Enallagma cyathigerum
Sjöflickslända
Ischnura elegans
Större kustflickslända