Kännetecken: Gulvita framvingar med vitkantat svart och brunt tvärband från bakkanten knappt halvvägs ut som inte når framkanten. Rosa ton på fräscha exemplar, speciellt i yttre delen av framvingen. Rödbruna vingfransar.

Cochylis
roseana

Kardväddsblomvecklare

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 11-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Dipsacus fullonum

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Cochylis flaviciliana
Röd väddblomvecklare
Falseuncaria degreyana
Kustkämpeblomvecklare