Kännetecken: Grön (brun på vintern) med små svarta prickar på kroppen. Gulaktig mittlinje på mellan- och bakkropp. Gröna håriga vingribbor. Vanligaste arten. Består av artkomplex vars utbredning i Sverige inte utredd.

Chrysoperla
carnea

Alla foton
©
♀+♂
Framvingelängd: 10-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:

Liknande (5 st)

Detaljer, alla