Kännetecken: Vita vingar med brunsvarta tvärband och mörk teckning på längsribborna ger den ett typiskt rutigt utseende. Vingfransarna skäckiga i mörkbrunt och vitt. Flyger på dagen.

Chiasmia
clathrata

Rutig buskmätare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 20-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Galium, Lathyrus, Medicago sativa, Trifolium

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Macaria carbonaria
Mjölonmätare
Ematurga atomaria
Ängsmätare