Kännetecken: Jämförelsevis rent grå framvingar med två oregelbundna hackiga svarta tvärlinjer där den yttre har lång tydlig projektion utåt i främre halvan. Bakvingar rosaröda med svart kant och vinklat svart tvärband. Ett exemplar i Sverige 1856.

Catocala
electa

Stenfärgat ordensfly

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 55-80 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus, Salix

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Catocala pacta
Rosenryggat ordensfly
Catocala sponsa
Vågbandat ordensfly
Catocala nupta
Vinkelbandat ordensfly
Catocala adultera
Ryskt ordensfly
Catocala elocata
Bågbandat ordensfly
Catocala promissa
Ekordensfly