Kännetecken: Omisskännelig art med svart ovansida. Cuneus och större delen av skutellen är skarpt orange. Oftast har corium och pronotum gul eller orange ytterkant.

Capsodes
gothicus

Alla foton
©
♀+♂
Längd: 4-8 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (1 st)

Detaljer, alla