Kännetecken: Hanen har blåglänsande kropp och nästan helt blå vingar. Honan har grönbrunglänsande kropp och bruna vingar.

Calopteryx
virgo

Blå jungfruslända

Alla foton ♀/♂
©
♀+♂
Kroppslängd: 45-49 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Calopteryx splendens
Blåbandad jungfruslända