Kännetecken: Hanen har blåglänsande kropp och vingarna har ett brett blått tvärband. Honan har grönbrunglänsande kropp och gröna eller bruna vingar.

Calopteryx
splendens

Blåbandad jungfruslända

Alla foton ♀/♂
♀+♂
Kroppslängd: 45-48 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Calopteryx virgo
Blå jungfruslända