Kännetecken: Mörkbruna framvingar med tvärgående silvrig teckning som speciellt dominerar inre halvan. Mörkbrunt vinklat tvärband mitt på och 2-3 smalare mörka tvärband i yttre delen där det är mindre andel silvrig teckning.

Argyroploce
concretana

Smalbandvecklare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 12-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Vaccinium

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Stictea mygindiana
Lingonbrokvecklare