Kännetecken: Omisskännelig. Vita framvingar med svart längsgående vågigt band från basen till drygt halvvägs och liknande halvvägs ut till vingspetsen som båda har brun kant bakåt. Svarta fläckar runt spetsen. Brunpudrade fransar med vita stråk.

Archinemapogon
yildizae

Björksvampmal

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 12-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Nemapogon picarellus
Skatsvampmal