Kännetecken: Inre 2/3 av framvingen gråsvart och brun. Yttre 1/3 vit med diffus gulaktig fläck.Gränsen mellan ljust och mörkt ej vinklad och liten vit indentering mitt på.

Apotomis
betuletana

Gulanlupen björkknoppvecklare

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 16-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Apotomis boreana
Större brämknoppvecklare
Apotomis capreana
Sälgknoppvecklare
Apotomis sororculana
Mindre brämknoppvecklare
Hedya nubiferana
Apelknoppvecklare
Hedya pruniana
Stenfruktsvecklare
Hedya ochroleucana
Rosenbrokvecklare