Kännetecken: Framvingen rödaktig i främre delen och gråaktig i bakre delen och gränsen mellan dessa består av en vågig vitaktig linje som går rakt ut mot framhörnet. Framhörnet utdraget i en spets med mörk fläck.

Ancylis
diminutana

Spetssikelvecklare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 10-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix repens

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Ancylis geminana
Grårandssikelvecklare
Ancylis subarcuana
Halvvågssikelvecklare