Kännetecken: Ljusgrå framvingar med mörka fjäll. Lång längsgående svart fläck centralt och flera kortare bakom och framför denna. Beskriven 2017. Tidigare betraktades fjärilarna som observerats i Sverige som Anarsia lineatella.

Anarsia
innoxiella

Lönnpalpmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 13-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Gelechia sabinellus
Längsstreckad enbuskstävmal