Kännetecken: Gulbrun med både kraftiga mörka hår och mjukare ljusa. Ljust mittstreck genom huvud, pronotum och skutell. Huvudet utdraget i tydlig smal näsa (clypeus) och överkäksläppar.

Amblytylus
nasutus

Alla foton
♀+♂
Längd: 3-6 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (1 st)

Detaljer, alla