Kännetecken: Ej inlagda

Agonopterix
nervosa

Rödbrämad harrisplattmal

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 16-25 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cytisus scoparius, Daucus carota, Genista, Laburnum, Ulex

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Agonopterix assimilella
Harrisskottplattmal
Agonopterix ocellana
Sälgplattmal