Kännetecken: Gulvita framvingar med 2 parallella mörkbruna tvärband som inte överlappar. Lite mörkbrun teckning längst in längs framkanten.

Aethes
beatricella

Odörtsblomvecklare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 14-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Conium maculatum

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Aethes dilucidana
Strandkvanneblomvecklare
Aethes francillana
Morotsblomvecklare
Aethes fennicana
Strätteblomvecklare
Aethes smeathmanniana
Fältblomvecklare