Kännetecken: Gulgrön eller grågrön med brun teckning som typiskt består av trekantig fläck på corium och stora delar av clavus. Diffusa mörka fläckar på halsskölden. Två mörka längsgående streck på skutellen. Liggande ljusa.

Adelphocoris
lineolatus

Alla foton
♀+♂
Längd: 7-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Asteraceae, Fabaceae

Liknande (2 st)

Detaljer, alla