Kännetecken: Framvingarna är guldglänsande med stark metallglans, med rödare ton längs fram- och ytterkant. Huvud svart hos hanen, gulorange hos honan. Hanens antenner drygt 2 ggr vinglängden, honans bara aningen längre.

Adela
cuprella

Videantennmal

Alla foton ♀/♂
©
♀+♂
Vingbredd: 14-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Salix

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Adela reaumurella
Ekantennmal
Nemophora metallica
Åkerväddsantennmal
Cauchas rufimitrella
Bräsmeantennmal