Kännetecken: Omisskännelig. Stor. Framvingar gråsvarta med 4-5 tvärband av gula fläckar. Bakvingarna lite ljusare med två oregelbundna apelsinfärgade band i yttre halvan. I Sverige bara funnen på Nissuntjårro (ena halvan av Lapporten).

Acerbia
alpina

Nordisk igelkottsspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 42-50 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: