Kännetecken: Gröna vingar som bleknar till gult. Brett distinkt mörkt band som ofta har gröna inslag. Breda och rundade vingar. Vingribborna markerade med svart och vitt i ytterfältet.

Acasis
viretata

Grön lobmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
©
♀+♂
Vingbredd: 21-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cornus sanguinea, Crataegus, Frangula alnus, Hedera, Ilex, Ligustrum vulgare, Sorbus aucuparia, Spiraea, Viburnum

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Chloroclysta siterata
Brungrön fältmätare
Chloroclysta miata
Grön fältmätare
Martania taeniata
Tvärbandad fältmätare
Acasis appensata
Trolldruvelobmätare