Kännetecken: Ej inlagda

Acanthosoma
haemorrhoidale

Hagtornsbärfis

Alla foton Synonymer
♀+♂
Längd: 13-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Cyphostethus tristriatus
Brokig enbärfis
Elasmostethus brevis
Jolsterbärfis
Elasmosteth. interstinctus
Större björkbärfis