Kännetecken: Grönglänsande vingar. Färgen varierar med ljuset, ofta kopparglans längst ut på vingen. Trådformig antenn som är mörk med ljus spets. 2-3 av de innersta segmentet förtjockade med glänsande fjäll.

Coleophora
alcyonipennella

Sen grönglanssäckmal

Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 12-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Trifolium

Liknande (6 st)

Detaljer, alla
Coleophora frischella
Tidig grönglanssäckmal
Coleophora trifolii
Sötväpplingssäckmal
Coleophora paripennella
Klintgrönglanssäckmal
Coleophora fuscocuprella
Mindre grönglanssäckmal
Coleophora deauratella
Fjällsprötad grönglanssäckmal
Coleophora mayrella
Klövergrönglanssäckmal