Kännetecken: Spetsigt trekantigt huvud. Längsgående streckad teckning i gulbrunt/orange och svart med centralt ljust streck. Central upphöjning på huvudet. Skutellen ofta orange i yttre delen. Svart längsgående streck på framvingarna.

Aelia
klugii

Mörkstreckad spetsnäsa

Alla foton
♀+♂
Längd: 6-8 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Aelia rostrata
Större spetsnäsa
Aelia acuminata
Mindre spetsnäsa