Kännetecken: Mörkbrun med inre halvan av vingarna ljusare kanelbrun. Två vita tvärlinjer på corium. Vit tvärlinje på clavus som ligger i linje med den på corium. Antennsegment 4 har vit inre halva.

Pilophorus
cinnamopterus

Alla foton
©
♀+♂
Längd: 3-6 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Picea, Pinus

Liknande (4 st)

Detaljer, alla