Kännetecken: Omisskännelig med mattsvarta avlånga framvingar, orangeröd halskrage och gul bakkropp.

Atolmis
rubricollis

Rödhalsad lavspinnare

Alla foton ♀/♂
©
♀+♂
Vingbredd: 25-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: