Kännetecken: Framvingarna är bruna och har svart bak- och framkant. Mörk fläck i bakhörnet med vit inre begränsning. Ingen oval och njurfläck. Ytterkanten vågig. Kapuschong på mellankroppen.

Cucullia
scrophulariae

Flenörtskapuschongfly

Alla foton Synonymer ♀/♂
©
♀+♂
Vingbredd: 38-50 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Scrophularia, Verbascum

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Cucullia lychnitis
Grågult kapuschongfly
Cucullia verbasci
Kungsljuskapuschongfly
Cucullia asteris
Asterkapuschongfly