Kännetecken: Mycket variabel i färgen. Karakteristisk vit fläck långt in vid bakkanten av framvingen. Brett mittfält med skarp projektion utåt. Färgen på mittfältet varierar. Vit våglinje utanför mittfältet.

Dysstroma
latefasciata

Bredbandad fältmätare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 26-35 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Vaccinium myrtillus

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Dysstroma citrata
Spetsvinklad fältmätare
Dysstroma truncata
Trubbvinklad fältmätare
Dysstroma infuscata
Olivgrå fältmätare