Kännetecken: Orangebruna framvingar med utdraget framhörn. Mörkare mellanfält som avgränsas av två diffusa ljusa tvärlinjer. Diffus våglinje. En mörk prick i mellanfältet.

Watsonalla
cultraria

Boksikelvinge

Alla foton Synonymer ♀/♂
©
♀+♂
Vingbredd: 20-33 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fagus

Liknande (1 st)

Detaljer, alla
Watsonalla binaria
Eksikelvinge