Kännetecken: Brungula framvingar med två mörkbruna tvärlinjer. Den inre i stort sett rak med lätt böj, den yttre gör sväng utåt i främre halvan och skarp krök inåt i bakre och nuddar nästan smal diskfläck.

Anania
verbascalis

Kungsljusmott

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 19-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Scrophularia, Teucrium scorodonia, Verbascum thapsus

Liknande (2 st)

Detaljer, alla
Anania crocealis
Guldgult krisslemott
Ecpyrrhorrhoë rubiginalis
Rödgult ängsmott