Kännetecken: Gulvita framvingar med diffus teckning i form av mörkt streck från framkanten nära hörnet och tvärband av prickar strax innanför. Varierande mängd mörk pudring i inre delen. Ljusa bakvingar med två mörka tvärband.

Loxostege
turbidalis

Fältmalörtsmott

Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 28-33 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: