Kännetecken: Gulbruna framvingar med brett vitt fält i främre halvan från vingbasen och nästan ända ut till vinklat silvrigt tvärband och med en vit tagg i bakkanten. Tydlig rätvinklig vit triangel vid framhörnet.

Crambus
hamellus

Spetsgräsmott

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 19-27 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Deschampsia flexuosa

Liknande (7 st)

Fotoöversikt, alla Detaljer, alla
Crambus pascuellus
Haggräsmott
Crambus silvellus
Skogsgräsmott
Crambus uliginosellus
Sumpgräsmott
Crambus ericellus
Ljunggräsmott
Crambus pratellus
Tandgräsmott
Crambus lathoniellus
Fältgräsmott