Kännetecken: Grå framvingar med rikligt med rödaktig teckning, främst i bakre halvan. Vitt tvärband drygt 1/2 ut med hack nära bakkanten och som försvinner i svart fläck mot framkanten. Oregelbunden vit tvärlinje 4/5 ut. Svart diskpunkt.

Rhodophaea
formosa

Almmolnmott

Alla foton Synonymer ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 18-23 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Calluna vulgaris, Ulmus, Vaccinium

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Laodamia faecella
Björkskogsmott
Phycita roborella
Gråbrunt ekbladsmott
Euzophera fuliginosella
Björkrörmott