Kännetecken: Gråvita framvingar med en mer eller mindre tydlig brunaktig framkantsfläck och resta fjäll som bildar rader. Den mest framträdande raden från 1/3 ut på framkanten mot mitten av bakkanten och är inre begränsning av framkantsfläcken.

Acleris
logiana

Björkvårvecklare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 18-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula

Liknande (3 st)

Detaljer, alla
Acleris kochiella
Almvårvecklare
Acleris roscidana
Större aspvårvecklare
Acleris obtusana
Mindre aspvårvecklare