Kännetecken: Grå framvingar med halvcirkelformad svartgrå fläck vid framkanten. Ger ett grovfjälligt intryck med många små grupper av resta fjäll.

Acleris
obtusana

Mindre aspvårvecklare

Alla foton Synonymer
©
♀+♂
Vingbredd: 15-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus

Liknande (4 st)

Detaljer, alla
Acleris notana
Matt björkvårvecklare
Acleris laterana
Fläckhöstvecklare
Acleris kochiella
Almvårvecklare
Acleris logiana
Björkvårvecklare