Hjälp för administratörer

Allt som rör administration är markerat med en gulgrön färg och dessa textrutor etc. visas bara för de som är inloggade och har fått administratörsrättighet. Informationen är är uppdelad i kategorierna:

Inloggning och användaruppgifter

Logga in

Gör du via länken långt upp till vänster på alla sidor. Efter att du loggat in byts denna ut till "Min sida".

Glömt lösenord

Om du har glömt lösenordet finns möjlighet att återställa detta via epost. Klicka på Logga in och sedan Glömt lösenord. Fyll i din epostadress (måste vara den som finns i användarregistret. Du får då ebrev med en länk för att välja nytt lösenord. Om du har problem så kontakta bugmaster.

Uppdatera användaruppgifter och lösenord

Efter att du loggat in så klicka på Min sida i sidhuvudet. Då når du länkar för att ändra användaruppgifter respektive lösenord.

Kännetecken och skillnader

Lägga in eller uppdatera kännetecken för art

För att ändra kännetecken för en art så klicka på rutan som innehåller kännetecknen. Då öppnas en ruta för att lägga in/ändra kännetecken. Textrutan innehåller den text som lades in senast. Under textrutan finns en rullista som innehåller alla tidigare versioner som kan vara bra att ta till om man vill ha tillbaka en äldre version (du måste klicka på rutan igen efter att du har valt äldre version). När du ändrat färdigt klickar du på Spara.

Samma sak gäller för könsskillnader. Klicka bara på symbolen för könsskillnad. Här finns inga äldre versioner sparade.

Ange likhet och skillnad mellan arter

På sidorna för att jämföra arter finns det längst ned till vänster en ruta för att visa skillnader mellan arterna. Klicka på denna för att lägga in/uppdatera den text som anger skillnader mellan arterna. Textrutan innehåller den text som lades in senast om det finns sådan. När du lagt in text ska du också välja grad av likhet:

 • Grön: Lite lika (kan förväxlas av nybörjaren)
 • Blå: Lika
 • Röd: Mycket lika (även experten måste vara försiktig)
 • Svart: Oskiljaktiga (oftast omöjliga att skilja åt på yttre karaktärer)

Du kan också bara ange grad av likhet utan att ange någon text för att skilja dem åt. Under textrutan finns en rullista som innehåller alla tidigare versioner som kan vara bra att ta till om man vill ha tillbaka en äldre version. När du ändrat färdigt klickar du på Spara.

Ange många arter som liknande

Du kan ange många arter som sinsemellan lika genom att först gå till en av arternas hemsida alterativt ha den som huvudart på en sida med jämförelse med annan art. Gör sedan en sökning i rutan "Jämför med". T.ex. sök på ett genus med flera liknande arter. Framför arterna som matchar sökningen finns kryssrutor. Markera de som du anser är lik huvudarten och välj grad av likhet. Då kommer alla de markerade och huvudarten vara angivna som lika med den grad du angivit. Om du markerar alternativet "Alla par" så anges också de markerade inbördes som den grad du angivit. Det sista alternativet är bra när man börjar arbeta med en grupp med flera som är lika.

Foton

Ange prioritet för foton

Under varje stort foto finns 8 knappar med siffrorna 0-3 och bokstäverna X, L, M och P. Dessa används för att markera fotot som visas för tillfället. Betydelsen för siffrorna är ett betyg som är: 0 = dåligt, 1 = medel (standardvärde), 2 = bra, 3 = perfekt som startfoto. Fotona visas i den ordning som de har betyg. Bokstävernas betydelse är: X = radera (kan återställas av webbmaster), L = larv, M = (blad)mina och P = puppa.

Kommentera och få mer information om foto

Om man klickar på ett foto kommer man till en sida där man förutom att ange prioritet som ovan också kan lägga in en kommentar och läsa eventuellt andra kommentarer om fotot. Det finns uppgift om datum, landskap och fotograf. Här finns också, om fotot kommer från en rapport i Artportalen, en länk till rapporten i Artportalen.

Grupper

Sidan för administration av grupper. Grupperna är ordnade i en hierarki och grupperna längst upp i hierarkin, de som inte är delgrupper till någon annan grupp, kallar vi toppgrupper. Varje grupp kan ha ett godtyckligt antal delgrupper och också ett godtyckligt antal medlemmar som kan vara antingen arter eller högre taxa (eller blandat). Det är sedan naturligt, men inte nödvändigt, att om man skapar delgrupper att medlemmarna i toppgruppen delas upp i delgrupperna. De är alltså medlemmar både i toppgruppen och delgrupperna. Finns dock inget som hindrar att en art eller högre taxa finns i flera undergrupper på samma nivå.

Det finns två typer av grupper. Allmänna grupper som är tillgängliga för alla och som speciellt är tänkt för svåra grupper av arter. Sedan finns det också privata grupper som bara du kan se och som du kan skapa i vilket syfte du vill. Skapa och uppdatera allmänna och privata grupper fungerar precis identiskt. Väljer typ av grupp gör man i den översta rullistan.

Skapa en ny toppgrupp

 1. Välj "Typ av grupp", allmän eller privat.
 2. Under "Välj grupp" ta "Ny grupp".
 3. Under "Välj övergrupp" ta "Toppgrupp själv".
 4. Skriv in ett namn på gruppen som bör vara under 40 tecken.
 5. Skriv in en beskrivning av gruppen som beskriver den så bra som möjligt. Kan vara lång.
 6. Skriv in/eller klistra in namnet på de arter eller högre taxa som ska ingå i gruppen i den långa rutan till höger. Man kan ange både svenska och vetenskapliga namn (även synonymer går bra om de finns i databasen).
 7. Klicka på Spara.

Skapa en ny undergrupp

 1. Välj "Typ av grupp", allmän eller privat.
 2. Under "Välj grupp" ta "Ny grupp".
 3. Under "Välj övergrupp" leta upp den grupp som den ska vara undergrupp till.
 4. Skriv in ett namn på gruppen som bör vara under 40 tecken.
 5. Skriv in en beskrivning av gruppen som beskriver den så bra som möjligt. Kan vara lång.
 6. Skriv in/eller klistra in namnet på de arter eller högre taxa som ska ingå i gruppen i den långa rutan till höger. Man kan ange både svenska och vetenskapliga namn (även synonymer går bra om de finns i databasen).
 7. Klicka på Spara.

Uppdatera en grupp

 1. Välj typen som gruppen har under "Typ av grupp", allmän eller privat.
 2. Leta upp gruppen under "Välj grupp". Nu laddas gruppens nuvarande namn, medlemmar etc.
 3. Under "Välj övergrupp" kan man ändra grupp som den ska vara undergrupp till alternativt ange att den ska vara toppgrupp själv.
 4. Man kan ändra namn respektive beskrivning på gruppen.
 5. För ändring av medlemmar finns det två alternativ i rullistan till höger. "Lägg till/uppdatera" alternativt "Radera och lägg till". För det första alternativet läggs alla nya arter i rutan till och inga raderas. För det andra alternativet så uppdateras listan till exakt den som står i rutan. Ändra medlemmar går inte att ångra så tänk efter innan du använder det andra alternativet så att säkert alla som ska vara med finns i rutan. (Går förstås att lägga till missade senare.)
 6. Klicka på Spara.

Radera en grupp

 1. Välj typen som gruppen har under "Typ av grupp", allmän eller privat.
 2. Leta upp gruppen under "Välj grupp". Nu laddas gruppens nuvarande namn, medlemmar etc.
 3. Klicka på Radera. Gruppen finns kvar men är flaggad som raderad så om du ångrar dig så går det att kontakta bugmaster och få den återställd. För tillfället finns det ingen möjlighet att göra det själv.