Ectoedemia argyropeza Aspgallsdvärgmal

© Anders Carlberg

Inga kommentarer.