Nematopogon robertellus Barrskogsantennmal

© Anders Carlberg

Inga kommentarer.