Argyresthia spinosella Grå slånknoppmal

© Håkan Sandin

Inga kommentarer.