Semioscopis oculella Björkvårmal

© Anders Carlberg

Inga kommentarer.