Dichomeris derasella Slånnålmal

© Bert Gustafsson

Inga kommentarer.