Coleophora laricella Sydlig lärksäckmal

© Roland Asteling

Inga kommentarer.