Eucosma campoliliana Ståndsfrövecklare

© Stefan Lemurell

Inga kommentarer.