Rivula sericealis Trådspinnarfly

© Peter Olsson

Inga kommentarer.